Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach i klientach firmy PSI LOS – pełna nazwa: Pochówek Zwierząt Domowych PSI LOS Emil Wojda. 

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

Przechowywanie danych na serwerach PIS LOS

Metoda przechowywania powierzonych nam danych na naszych serwerach: stron internetowych, kont e-mailowych jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.

Administracja danych

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej PIS LOS jest firma PIS LOS z siedzibą w Halinowie, ul. Okuniewska 41, PL – 05-074 Halinów, NIP: 9521105551, adres mailowy: psilos.wojda@gmail.com – zwany dalej „Administratorem”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel pozyskiwania danych

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w następującym celu:

– skontaktowania się w ramach przesłania przez Klienta zapytania poprzez dostępne formularze oraz pocztę elektroniczną – przez okres niezbędny do udzielenia stosownej odpowiedzi, co związane jest z udzieleniem zgody, która udzielana jest dobrowolnie, w drodze okazania woli na przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych i ma postać wyraźnego działania potwierdzającego w postaci przesłania lub bezpośredniego przekazania danych, w szczególności danych kontaktowych.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż do czasu odwołania zgody bądź zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

UWAGA! Podczas pochówku każdego zwierzęcia zbierane są w formie ustnego oświadczenia następujące dane: imię i nazwisko właściciela zwierzęcia, adres, telefon, imię zwierzęcia, numer kwatery. Dane te są obligatoryjnie zbierane z powodu nakazu prowadzenia rejestru wyżej wymienionych danych przez organ wydający zezwolenie na prowadzenie cmentarza dla zwierząt. Dane te nie są przekazywane do organu wydającego zezwolenie na prowadzenie cmentarza. Dane te mogą być przekazane służbom sanitarno-epidemiologicznym, organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości. Z wyżej wymienionych powodów nie można żądać usunięcia tych danych nawet w przypadku ekshumacji zwierzęcia i pochowania go ponownie poza terenem cmentarza.

Odbiorcy danych

Patrz informacja wyżej.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,

g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Strona firmy wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik zapisywany przez serwer na komputerze i w przeglądarce użytkownika. Cookies nie są używane do pobierania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, adresowych użytkownika ani żadnych poufnych informacji z jego komputera.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy WWW i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowo służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy WWW korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Pliki cookies zapewniają utrzymanie sesji Użytkownika platformy WWW (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Ustawienia cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych PIS LOS Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

Statystyki

Niektóre dane, pozyskane z logów serwera (adres IP, domena, itp.) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony PIS LOS oraz do administracji serwerem firmy.

Linki zewnętrzne

Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.